/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Březen 2018

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Oprava výtahů
  2. Výměna klik oken ve společných prostorách
  3. Revize vydaných čipů

Usnesení

  1. Firma KONE dodala nabídku na odstranění závad zjištěných po odborné prohlídce obou výtahů v celkové ceně Kč 32 808 bez DPH. Výbor s nabídkou souhlasí.
  2. Zamykatelné kliky oken jsou vyměněny za nezamykatelné
  3. Proběhla revize vydaných čipů. Pan Beneš bude kontaktovat majitele bytů s vyšším počtem vydaných čipů za účelem zjištění zda jsou stále užívány.