/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Informace za měsíc duben

  1. Vzhledem ke státním svátkům,bude schůze výboru SVJ mimořádně v úterý 9.května 2017 od 18,30 do 20,00 hod.
  2. Výbor děkuje vlastníkům a nájemcům bytových jednotek za dodržování Domovního řádu.Upozorňuje však na možnost porušit DŘ.čl.IX odst.2.nepovolit vstup do domu neznámým osobám v případě,že vlastník bytu nemůže ze zdravotních či jiných závažných důvodů dojít pro návštěvu a přes domovní telefon potvrdí oprávněnost vstupu.

Za výbor SVJ Jiří Beneš
předseda výboru