/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

UPOZORNĚNÍ na dodržování Domovního řádu

  1. Výbor SVJ žádá všechny vlastníky psů, aby dodržovali Domovní řád čl.V. odst. 2. a psy vodili na vodítku a zejména ve výtahu měli vodítko zajištěné na co nejkratší míru a nenechávali své miláčky, aby se dotýkali nerezových dveří výtahu.
  2. Při likvidaci vánočních stromků je nutné opadané jehličí ve společných prostorách a výtahu uklidit podle DŘ.čl.IV.odst.1.
  3. Poslední době se opět rozmáhá kouření ve společných prostorách. Výbor SVJ žádá kuřáky na dodržování DŘ.čl.III.odst.2. – zákaz kouření ve společných prostorách.
  4. Bylo zjištěno, že některý vlastník či nájemník bytu v severovýchodní nebo severozápadní části domu nedodržuje DŘ.čl.IV.odst.3. a vyhazuje z okna nedopalky cigaret, krabičky od cigaret a různé zbytky potravin.

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemníky bytů o dodržování Domovního řádu.

Děkujeme za pochopení.

Za výbor SVJ

Jiří Beneš, předseda výboru