/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Leden 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

2. 1. 2017

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Zpráva o kontrole plynového zařízení
  2. Faktury firmy KONE za vyproštění osoby z výtahu
  3. Kouření ve společných prostorách domu
  4. Likvidace vánočních stromků

Usnesení

  1. Výbor SVJ obdržel zprávu o kontrole plynového zařízení se seznamem zjištěných závad. Zjištěné závady budou sděleny majitelům bytů. U čtyř bytů nebylo možné kontrolu provést. Majitelům bytů bude sdělen náhradní termín.
  2. Výbor SVJ obdržel fakturu na částku 537,63 Kč za vyproštění osoby z výtahu v důsledku zaháknutí vodítka v kabinových dveřích a šachetních dveřích. Pan Beneš vyvěsí upozornění na provoz výtahu se psy.
  3. Ve společných prostorách domu je opět cítit cigaretový kouř. Výbor SVJ důrazně žádá, aby byl dodržován domovní řád a nekouřilo se ve společných prostorách domu.
  4. Výbor SVJ žádá obyvatele domu, aby při likvidaci vánočních stromků uklidili společné prostory od jehličí. Stromky je možné skládat vedle kontejnerů, kde je vyzvedne svozová služba.