/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ 18. 3. 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

18. 3. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 19:30 – 20:30

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Notářský zápis ze shromáždění vlatníků bytových jednotek konaného dne 25. 11. 2015
  2. Hromadná oprava plynového zařízení
  3. Zdražení vody od 1. 4. 2016

Usnesení

  1. Výbor SVJ provedl kontrolu zápisu a odsouhlasil jeho znění. Zápis bude založen notářem na městském soudu.
  2. O nabídku hromadné opravy plynového zařízení projevili do určeného termínu zájem pouze tři majitelé bytů. Výbor předal jejich kontakty zprostředkovateli opravy. Výbor požádá vlastníky bytů o doložení dokladů o odstranění závad do 15. 4. 2016
  3. Výbor zjistí, jaké důsledky bude mít zdražení vody pro vyúčtování celoročního odběru