/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Oprava plynového zařízení

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky bytů, kteří měli při kontrole plynových rozvodů a zařízení zjištěné závady, aby odevzdali výboru SVJ doklad (kopie) o odstranění závad do 15.května 2016.