/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Vracení přeplatků za rok 2014

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytů, kteří mají zájem o vrácení přeplatků z vyúčtování za rok 2014, aby do schránky výboru SVJ vhodili svou písemnou žádost do 30 dubna 2015.

Na žádosti musí být

  • jméno vlastníka
  • číslo bytu
  • číslo banky
  • číslo účtu
  • podpis žadatele.