/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Duben 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

13. 4. 2015

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Projednání nabídky nového pojištění domu
  2. Rozvod zvonků a bytových telefonů
  3. Výměna hlavního elektrického vedení
  4. Nové stanovy
  5. Nabídka reklamy ve výtahu od společnosti RIAL GROUP

Usnesení

  1. Výbor se rozhodl současnou nabídku nevyužít
  2. Při výměně rozvaděčů bylo zjištěno, že zapojení zvonků a bytových telefonů se bude nacházet v zaplombované části rozvaděčů. Při případné poruše by bylo nutné porušit plomby což by s sebou neslo další náklady. Zvonkové a telefoní vedení je stále původní. Bylo doporučeno provést výměnu vedení. Výbor SVJ rozhodl o provedení výměny a práci objednal u společnosti ELEKA s.r.o. za cenu 30 293,- Kč bez DPH.
  3. Práce na výměně probíhají dle dohodnutého harmonogramu. Výbor objednal instalaci nových svítidel u bytů v severozápadní části domu v ceně 4 360 Kč včetně DPH za 13 ks.
  4. Pan Beneš se sejde s panem Mgr. Hruškou (právníkem SBD Nový Domov) za účelem vypracování stanov dle nového občanského zákoníku. Návrh stanov bude předložen a projednán na následujícím shromáždění SVJ.
  5. Výbor se seznámil s nabídkou společnosti a pan Beneš zjistí další podrobnosti.