/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Upozornění na výpadku elektrického proudu

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů,že při výměně elektrických kabelů v rozvaděčích může i během dne docházet ke krátkodobému vypnutí proudu u jednotlivých bytů.

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů o pochopení.