/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Březen 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

2. 3. 2015

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Daniel  Komrska

Program jednání

 1. Nové stanovy SVJ
 2. Rešení pojistné události v bytech č. 55 a 49
 3. Nedoplatky na nájemném
 4. Řešení stížností na výpadky proudu během rekonstrukce
 5. Osvětlení schodiště u zadního vchodu
 6. Navýšení pojistek u jednotlivých bytů

Usnesení

 1. Výbor SVJ poptá vytvoření stanov dle nových zákonů u právníků
 2. Pan Komrska pomůže v komunikaci s pojišťovnou
 3. Výbor bude pokračovat ve snaze zastihnout dlužníky nájemného
 4. Pan Beneš bude požadovat po firmě Duel harmonogram prací a zlepšení komunikace s obyvateli bytů
 5. Firmy Duel předloží nabídku na řešení osvětlení schodiště
 6. Pan Beneš předá požadavky vlastníků firmě Duel