/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pořádek a čistota v domě

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů v Ružinovské 1227/16, aby neodkládali větší předměty mimo kontejnery na směsný odpad. K odložení těchto předmětů mohou použít přistavený kontejner městskou částí Praha 4 nebo využít sběrného dvora proti poště v horní části sídliště.

Při odložení u kontejnerů na směsný odpad porušují Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, kdy podle § 29 odst.2. je možné udělení pokuty až do výše 100.000.-Kč.

Výbor SVJ žádá ,,hrdinu“, který v pondělí 16.března 2015 vandalismem poškodil ovládací panel u levého výtahu, aby se mužně ke svému činu přiznal a uhradil finanční částku, kterou musíme všichni společně zaplatit.

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů, aby si vážili výborného stavu našeho domu a svévolně jej nepoškozovali.

Dále vás žádáme, abyste při odchodu z domu zkontrolovali, zda se dveře zavřely. V poslední době jsou často dveře otevřené. Dodržováním této kontroly dveří zabráníte vstupu nežádoucích osob.

Děkujeme

Za výbor SVJ Jiří Beneš, předseda výboru