/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Kontrola funkčnosti slaboproudých rozvodů

Firma DUEL a výbor SVJ žádá vlastníky a nájemce bytů, aby si zkontrolovali,zda mají v pořádku

  • zvonek od hlavního vchodu do bytu
  • domovní telefon od vchodu do bytu
  • zvonek u dveří bytu

Případné závady vhoďte do schránky výboru SVJ do 9. 3. 2015.