/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Odečty vody a kontrola plynu

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemníky bytů na:

  1. Kontejner na odpad bude přistaven 19.12.2014 na obvyklém místě na rohu Ružinovské a Kukučinovi ul.od 16:00 do 20:00 hod.
  2. V lednu od 8.1.do 16.1.2015 se bude provádět odečet spotřeby teplé a studené vody. Výbor SVJ žádá o umožnění vstupu do bytu k odečtům vody.
  3. V listopadu 2014 byla provedena kontrola plynu v jednotlivých bytech. Výbor upozorní jednotlivé vlastníky bytů u kterých byla zjištěna závada s termínem jejich odstraněním (odstranění si hradí vlastník bytu). Pokud již došlo k odstranění závady, předejte výboru doklad o odstranění závady.