/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Prosinec 2014

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

1. 12. 2014 

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:30

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 10. 11. 2014
 2. Změna rozúčtování služeb podle zákona č. 89/2012 §1181odst. 2 a zákona 67/2013 §5
 3. Výměna elektrických rozvodů ve společných prostorách
 4. Zprovoznění internetových stránek

Usnesení

 1. Výbor upozorní vlastníky bytů na zjištěné závady. Ve většině bytů chybí rozpěrky vstupního a výstupního potrubí plynoměru. Výbor zajistí hromadnou opravu této závady s tím, že vlastníci bytů si tuto opravu hradí sami.
 2. Výbor požádá správce domu (SBD Nový Domov) o změnu vyúčtování následujících služeb podle osoboměsíců:
  1. provoz výtahu
  2. osvětlení společných prostor v domě
  3. úklid společných prostor v domě
  4. odvoz komunálního odpadu
  5. popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb
 3. Po obdržení nabídek se Výbor sejde včetně kontrolní komise k vybrání nabídky.
 4. Jsou spuštěny internetové stránky na adrese www.ruzinovska1227.cz