/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Shromáždění SVJ Listopad 2021

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)
Den konání: 15. 11. 2021 od 19:00 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy

Shromáždění je schopno usnášení.
Program schůze:

 1. Úvod
 2. Společné prostory domu
 3. Hlasování – převod HV
 4. Usnesení
 5. Diskuse
 6. Ukončení shromáždění
 7. Úvod
  1a. Volba sčítací komise a zapisovatele
 • Volba sčítací komise ve složení Sháněl, Kamarádová
 • Volba zapisovatele Tupá
  1b. Aktuální stav financí a převod HV
 • Návrh na převod HV r. 2020 do fondu oprav za rok 2021
  1c. Zpráva z hospodaření kontrolní komise ve složení Červenka, Strait, Formánková
  nesrovnalosti nezjištěny, kontrolní komise neobdržela od vlastníků jednotek žádný
  podnět na prošetření
  1d. Plánované opravy
 • Oprava lampy v zádveří domu
 • Oprava zpátečky teplé vody
 • Přemostění vstupu a výstupu plynoměrů, termín bude upřesněn
 • Návrh na vyčištění topné soustavy
 • Návrh na úpravu záloh – je potřeba upravit do 30. 6. 2022
  1e. Vybudování uzamčeného přístřešku pro kontejnery na komunální odpad – Magistrát
  udělil souhlas s bezplatným pronájmem pozemku – nutno vypracovat a předložit
  stavební projekt
  1f. Porovnání nákladů za zateplení domu s vedlejším domem
 • Roční úspora našeho domu činní cca 550.000,- Kč/ročně
 1. Společné prostory domu
  2a. Prodej společných prostor domu v přízemí
 • Řešení odloženo na r. 2022.
  2b. Informace o právních úkonech a finanční náročnosti
 • Pan Laciak vysvětlil právní úkony a důvodu odložení řešení
  2c. Hlasování o potřebných mandátech pro výbor SVJ
 • Nehlasováno
  2d. Dotazy
 • Nevznesen žádný dotaz.
 1. Hlasování – převod hospodářského výsledku
 • Hlasování proběhlo hned v úvodu shromáždění
 1. Usnesení
 • Shromáždění souhlasí s převodem HV z r. 2020 do fondu
  oprav za rok 2021
 • Přijata zpráva Kontrolní komise
 1. Diskuse
 • Vyhlášení kandidatury na nové členy Výboru pro rok 2022. Mandát stávajícímu
  výboru končí 05/2022
 • Apel výboru SVJ na udržování pořádku ve společných prostorách domu, zejména
  chodeb a výtahů (listí a exkrementy)
 • Požadavek na posílení vzduchotechniky na WC v době od 18 do 22:00 hod.
  (dvougarsoniéra)
 • Informace o vypořádání úvěru nebyla vlastníkům dosud dodána – připomenutí
 • Odsávání v koupelně je příliš hlučné, bude se řešit?
 • Zvýšená prašnost v bytě vlivem propojení stoupaček
 • Protokol o zaregulování – poskytnout k dispozici všem vlastníkům k nahlédnutí
 • Čidlo u schránek reaguje pozdě, světlo na chodbě v 7. patře svítí i ve dne. Nutno se
  seřídit
 • Dotaz na výměnu radiátorů
 1. Ukončení shromáždění
  V Praze dne 16. 11. 2021

Zápis provedl: Tupá