/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Průběžné výsledky hlasování 6. 9.

Vážení členové SVJ,

k 6. 9. 2020 22:00 bylo doručeno 10 dokumentů Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění – per rollam.

S usnesením souhlasí 10 majitelů bytových jednotek s majetkovým podílem 12,67%.

K přijetí usnesení je zapotřebí souhlas od nadpoloviční většiny všech členů společenství.