/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Leden 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Výměna vodoměrů
  2. Čištění topné soustavy
  3. Rušení nočního klidu
  4. Kontakty na majitele a obyvatel bytů

Usnesení

  1. Administrativní kroky k zajištění vstupu do bytu číslo 26
  2. Výbor poptá dynamicko-chemické čištění topné soustavy domu
  3. Výbor sjedná schůzku majitelů dotčených bytů na únorovou schůzi výboru SVJ
  4. Pan Beneš během výměny vodoměrů požádá majitele bytů o aktualizaci kontaktů