/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Březen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vlastní plynová kotelna
 2. Kryté stání pro kontejnery
 3. Čištění odsávání kuchyní
 4. Inspekční zpráva z revize výtahů
 5. Seřízení oken
 6. Tlačítko výtahu v přízemí domu
 7. Značení přechodu
 8. Schůzka s kontrolní komisí
 9. Daňové příznání SVJ
 10. Pojištění odpovědnosti členů výboru

Usnesení

 1. Předložená nabídka na projekt v ceně 5 000 000 Kč je pro výbor příliš nákladná a po technické stránce se jeví jako obtížně uskutečnitelná.Výbor se v dohledné době vlastní plynovou kotelnou v suterénu domu nebude zabývat.
 2. Pozemek pod  stáním kontejnerů patří magistrátu hl.m. Prahy. Pro vytvoření uzamykatelného stání je třeba vytvořit projekt a zajistit stavební povolení. Výbor bude kontaktovat samosprávu okolních domů, kde již mají nové stání za účelem zjištění podrobností.
 3. Výbor obdržel nabídku na čištění odsávání kuchyní od společnosti MONE s.r.o. v ceně 100 000 Kč vč. DPH. Jedná se o čištění ze střechy domu bez vstupu do bytů. Kvůli snížení požárního rizika výbor s nabídkou souhlasí.
 4. Inspekční zpráva konstatuje 3 provozní rizika.
  1. Osvětlení nástupišť
  2. Porušená instalace zařízení proti nekontrolovatelnému pohybu
  3. Upravit otvory v podlaze strojovny podle ČSN normy
  4. Pan Beneš projednal odstranění závad u firmy KONE.
 5. Podle požadavků přihlášených vlastníků proběhne seřízení oken 26. 3. 2019
 6. Za účelem výměny přivolávače výtahů v přízemí domu, bude nutná úprava jeho uložení. Pan Beneš zjišťuje možnosti.
 7. Pan Beneš zjistil možnosti zřízení přechodů u Vídeňské a Pod Krčským lesem
 8. Schůzka s předsedou kontrolní komise
  1. Požární preventista – upřesnění definice
  2. Kontrola vzduchotechniky
  3. Kontrola účetních dokladů
  4. Upřesnění dispozičního práva k účtům SVJ
  5. Kontrola dokladů za rok 2019 – příprava podkladů
 9. SBD Nový Domov vypracovalo daňové přiznání pro SVJ, bude nutné podepsat členy výboru
 10. Pan Komrska zjistí možnosti pojištění členů výboru