/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Příprava shromáždění vlastníků bytových jednotek
  2. Projekt domovní kotelny
  3. Pravidelná kontrola plynového zařízení
  4. Otevírání oken na chodbách
  5. STA a norma vysílání DVB-T2

Usnesení

  1. Shromáždění se uskuteční ve středu 28. 11. 2018, 18:30 v přízemí domu. Pozvánka bude rozdána do schránek a vystavena na Internetu do 5. 11. 2018. Vaše podněty a připomínky prosím sdělte písemně výboru SVJ do 29. 10. 2018, aby je mohl do pozvánky zapracovat.
  2. Pan Beneš se spojil se zástupce společnosti SUAS Alternative, která projektuje kotelny pro bytové domy. Společnost na základě dodaných podkladů vypracuje předběžný návrh možného řešení.
  3. Pravidelná kontrola plynového zařízení domu proběhne dne 9. 11. 2018 od 15:00 do 19:00. Výbor žádá majitele aby zpřístupnili v daném termínu své byty.
  4. Výbor žádá obyvatele domu, aby na noc a v případě deště nebo větru, zavírali okna na chodbách. Zejména v 13. a 3. podlaží jsou okna dlouhodobě otevřena dokořán.
  5. STA bude do konce října upravena na příjem signálu v normě DVB-T2. Ujistěte se, že Vaše televize je schopna přijímat signál této normy. Úprava antény nezahrnuje převod signálu DVB-T2 do starších norem.