/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Září 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Omluven: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Úprava STA na příjem televizního signálu DVB-T2
 2. Archivace účetnictních dokladů
 3. Členství v SBD Nový Domov
 4. Oprava odsávání z kuchyní
 5. Anonymní dopisy a výzvy
 6. Změny v bankovnictví

Usnesení

 1. Odborná firma zajistí úpravu STA na příjem nové normy signálu za částku cca 13 000,- Kč.
 2. SBD Nový Domov archivuje účetnictví našeho SVJ od roku 2002. Zákon ukládá povinnost archivovat doklady po dobu 5-ti let. Výbor SVJ souhlasí s navrhovanou skartací dokladů starších 5-ti let a vyčká na stanovisko kontrolní komise.
 3. Někteří majitelé bytů dostali dopis od SBD Nový  Domov s návrhem na ukončení členství. Výbor SVJ Ružinovská doporučuje členství ukončit, jelikož z něj v současné době neplynou žádné výhody ale pouze povinnosti. K ukončení členství je nutné zaslat žádost do 30. 11. 2018. Předvyplněná žádost je na druhé straně dopisu.
 4. Obyvatelé bytů 3+1 SZ hlásili problém s odsáváním kuchyní. Elektrikář zjistil problém s neustále sepnutým spínačem, který po čase vyřadí z funkčnosti časový spínač. Výbor SVJ žádá majitele bytů, aby zkontrolovali stav vypínačů a ujistili se, že vypínač není trvale sepnut. V současné době je odsávání opět funkční. Při příštím obdobném problému bude nutné provést kontrolu vypínačů v bytech.
 5. Výbor SVJ žádá všechny pisatele dopisů a výzev aby se pod své zprávy podepisovali. Věříme, že ve slušné společnosti není podpis ostudou. Výbor SVJ nebude na anonymní podněty reagovat.
 6. Pan Beneš a paní Dezortová navštívili ČSOB za účlem podpisu nových smluvních podmínek pro vedení elektronického bankovnictví.