/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Červen 2018

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:45

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska, Jan Červenka, Pavla Doležalová

Program jednání

 1. Setkání s kontrolní komisí
  1. Požadavek na získání ročního výpisu z účtu v elektronické podobě (csv, xls)
  2. Kontrola spotřeby vody, tepla a elektřiny
  3. Smlouvy s dodavateli
  4. Účetní doklady
  5. Shromáždění vlastníků bytových jednotek
 2. Společná TV anténa
 3. Údržba topné soustavy
 4. Schůze Výboru SVJ během července a srpna

Usnesení

 1. Kontrolní komise se sešla s výborem SVJ za účelem probrání kontroly účetnictví
  1. Výbor zjistí možnosti exportu dat z banky
  2. Výbor zajistí měsíční odečet spotřeby elektroměrů výtahů a společných prostor
  3. Výbor předloží všechny smlouvy ke kontrole
  4. Výbor dodá ke kontrole požadované doklady
  5. Termín shromáždění je předběžně určen na listopad 2018
 2. Pan Beneš oslovil odbornou firmu za účelem zjištění současného stavu STA a přípravy na nový standard vysíláni DVB-T2
 3. Pan Beneš osloví odbornou firmu za účelem odstranění netěsností topné soustavy
 4. Výbor SVJ se v měsíci červenci a srpnu nesejde z důvodu dovolených. Další pravidelná schůze se přesouvá na měsíc září.