/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Květen 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

9.5.2018

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

OMLUVEN: Daniel Komrska

Program jednání:

  1. Předání vyúčtování
  2. Odstranění poškození fasády domu
  3. Porušování domovního řádu

Usnesení: 

  1. Výbor konstatuje, že 19 vlastníků byt. jednotek si ještě nevyzvedli vyúčtování za rok 2017. Vyúčtování si MUSÍ vlastníci vyzvednout osobně na schůzi výboru  SVJ dne 4.6.2018.
  2. Grafiti na fasádě domu odborně odstranila firma KM služby.
  3. Výbor SVJ žádá vlastníky byt. Jednotek o dodržování Domovního řádu čl. III. odst.7 – Ve společných prostorách musí být okna uzavřena, aby nedocházelo k prochlazování bytů sousedících svými zdmi u větracích oken. Větrání musí být provedeno krátkodobě s opětovným uzavřením oken.