/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Listopad 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

6. 11. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání:

 1. Tématická kontrola hasičského záchranného sboru
 2. Revize plynu Listopad 2017
 3. Zapůjčení klíčů k technickému podlaží firmě AIM
 4. Pořádek ve veřejných prostorách
 5. Zajištění komůrek proti vloupání
 6. Popelnice
 7. Kliky u oken
 8. Počítač pro potřeby SVJ
 9. Převod domény “ruzinovska1227.cz”

Usnesení:

 1. Při kontrole nebyli zjištěny závady
 2. Pan Komrska zajistí publikování informací k revizi plynu na www stránkách SVJ
 3. Výbor SVJ souhlasí se zapůjčením klíčů firmě AIM za účelem údržby datového rozvodu
 4. Výbor SVJ upozorňuje na nutnost dodržování domovního řádu čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 týkajících se odkládání věcí ve společných prostorách domu
 5. Pan Beneš zadal výrobu prototypu zabezpečení oken ve komůrkách. Cílem je ověřit funkčnost zařízení které zajistí bezpečnost srovnatelnou s mříží ale s nižšími pořizovacími náklady.
 6. U kontejnerů se objevila popelnice, kterou technické služby nevyváží. Výbor SVJ v součinnosti s SVJ Ružinovská 1228 zjistí majitele a předání popelnice.
 7. Vzhledem k nekázni obyvatel domu výbor SVJ přistoupí k výměně klik u oken na levé části schodiště. Důvodem je zamykání oken v otevřeném stavu, kdy pak možné okno při dešti a chladu zavřít a zajistit.
 8. Pan Komrska porovná nabídky na pořízení přenosného počítače pro potřeby SVJ.
 9. Pan Komrska v součinnosti s paní Dezortovou zajistí převod domény “ruzinovska.cz” pod SVJ Ružinovská 1227