/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Prosinec 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

6. 12. 2016

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání:

  1. Nabídka na kamerový systém
  2. Zavírání dveří
  3. Nabídka na tepelná čerpadlo
  4. Skartovačka
  5. Odečet spotřeby vody

Usnesení:

  1. Výbor SVJ konstatuje, že v současné době není instalace kamerového systému zdůvodnitelná a ani potřebná.
  2. Paní Dadiková upozornila na problém s vchodovými dveřmi. V noci jsou často otevřené. Výbor SVJ vyvěsí upozornění na potřebu zavírání dveří.
  3. Instalace tepelného čerpadla se v současné době jeví jako problematická a proto se touto záležitostí nebude Výbor SVJ dále zabývat.
  4. Výbor SVJ odsouhlasil nákup skartovačky za účelem bezpečné likvidace písemností.
  5. Odečet spotřeby vody bude proveden ve dnech 3. – 6. ledna 2017