/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Členská schůze Listopad 2016

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne:  9.11.2016

Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4

Shromáždění  je usnášení schopné. Přítomno je 44 vlastníků s vlastnickým podílem 54,38 %

 1. Volba zapisovatele – zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas
  Volba sčítací komise – zvoleni paní Libuše Kamarádová – 100 % souhlas
  pan Václav Sháněl  – 100% souhlas
 2. Prezentace zástupce firmy CenTrio- pan Jiří Havel představil shromáždění nabídku společnosti, možnosti zavedení kabelové televize, volání a internetu. Vlastníci nemají zájem o instalaci.
 3. Finance – předsedkyně kontrolní komise paní Doležalová seznámila shromáždění s výsledky kontroly účetnictví, účetní závěrky a HV za rok 2015. Výborem předložené dokumenty shledala komise v pořádku.
  Paní Dezortová informovala shromáždění o výsledku HV za rok 2015 ve výši 2.359,- Kč, o stavu účtů , fondu oprav a o průběhu splácení úvěru. Účetní závěrka a HV –schváleno  – 100% souhlas.
 4. Opravy – Předseda výboru SVJ pan Jiří Beneš zhodnotil provedené opravy, tzn. výměnu elektrických rozvodů ve společných prostorách domu a výměnu rozvodů teplé vody v tech. podlaží.  Seznámil shromáždění s nutností výměny stoupaček a plynového potrubí.
 5. Volby  2017 – Předseda výboru SVJ pan Jiří Beneš upozornil na nové volby členů výboru SVJ, které se uskuteční na příštím shromáždění SVJ v květnu 2017. Požádal přítomné o promyšlení možné kandidatury do výboru.
 6. Diskuse
 7. Usnesení
  Shromáždění zvolilo zapisovatele a sčítací komisi.
  Shromáždění schválilo roční závěrku 2015 a HV r. 2015 ve výši 2.359,- Kč.
  Shromáždění schválilo převod HV do fondu oprav.