/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

3. 10. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 19:30 – 20:15

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Vyúčtování vody za rok 2015
  2. Příprava shromáždění SVJ
  3. Izolace rozvodů studené vody v suterénu a oprava dvou prasklých stoupaček teplé vody

Usnesení

  1. Po přezkoušení vodoměru nezávislou firmou uznala společnost PVK oprávnění reklamace na příliš vysokou spotřebu studené vody. Částka Kč 50 790,- byla zaslána na účet SVJ. Tato částka bude odečtena z faktury za rok 2016. Dále bude vyúčtování za rok 2016 poníženo o 544 m3 studené vody.
  2. Shromáždění se uskuteční ve středu 9. 11. 2016 v 18:30 v přízemí domu. Předpokládaná délka shromáždění je 45 minut. Nejdůležitějším bodem bude odsouhlasení účetní závěrky za rok 2015.
  3. Výbor SVJ odsouhlasil instalaci tepelné izolace rozvodu studené vody v suterénu domu a také odstranění provizorních oprav na stoupačkách teplé vody. Opravu provede společnost Žížala & Midloch na základě nabídky ze dne 28. 8. 2016 za Kč 18 379 vč. DPH.