/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na shromáždění SVJ Listopad 2016

Vážení majitelé bytových jednotek,

zveme vás na pravidelné shromáždění SVJ .

KDY:

Dne 9.11. 2016 v 18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

Přízemí domu Ružinovská 1227/16, Praha 4 – Krč

PROGRAM:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele.
 2. Prezentace zástupce firmy CenTrio, pana Jiřího Havla. Nabídka internetu, kabelové televize, volání a dalších produktů společnosti (www.centrio.cz)
 3. Finance
  • Informace o hospodaření a hospodářském výsledku za rok 2015.
  • Hlasování o odsouhlasení a převodu HV do fondu oprav.
  • Stav účtů a fondu oprav.
  • Informace o průběhu splácení úvěru.
 4. Informace o provedených opravách a seznámení s plánovanými opravami.
 5. Příprava na volbu nového výboru (květen 2017) – konec funkčního období výboru
 6. Diskuse a usnesení.
 7. Ukončení shromáždění.

Pokud se nebudete moci zúčastnit shromáždění SVJ, využijte prosím plné moci (viz. příloha) k Vašemu zastoupení.