/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Únor 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

1. 2. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Stížnost na rušeního nočního klidu z bytu č. 38
  2. Informace o odstávce teplé vody 4. 2. 2016
  3. Požární kontrola
  4. Kontrola plynového zařízení
  5. Odečet indikátorů topných nákladů firmou INMES

Usnesení

  1. Výbor SVJ zaslal majitelce bytu žádost o projednání rušení nočního klidu s nájemníky
  2. Výbor SVJ vystavil do nástěnky informaci o výpadku v dodávce teplé vody
  3. Výbor SVJ na základě zprávy požární bezpečnosti konstatuje že v objektu nejsou nalezeny žádné závady a tímto děkuje obyvatelům domu za udržování pořádku ve společných prostorách domu.
  4. Kontrolou plynového zařízení jsou zjištěny četné závady které jsou vlastníci povinni odstranit do určených termínů (bude vyvěšeno). Některé závady byly hlášeny již v roce 2014 a přesto nebyli vlastníky bytů odstraněny. Výbor SVJ důrazně žádá majitele bytů o odstranění závad.
  5. Výsledky odečtů byli vhozeny do schránek jednotlivých bytů. Kompletní vyúčtování bude zpracováno SBD Nový Domov během dubna 2016.