/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Květen 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

4. 5. 2015

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

 1. Předání a ukončení díla výměny hlavních vodičů elektrické energie
 2. Oprava rozvodu zvonků
 3. Příprava pravidelné schůze
 4. Hlášení změn počtu obyvatel bytů
 5. Povinné revize rozvodů
 6. Zavírání dveří a otevírání oken
 7. Žádosti o vrácení přeplatků záloh

Usnesení

 1. Dne 29. 4. 2015 proběhlo předání a ukončení díla firmou DUEL s.r.o. Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Byly předány 2ks revizní zprávy (potvrzeno revizním technikem) a stavební deník. PRE bude u některých bytů měnit navýšené jističe.
 2. Výměna rozvodu zvonků a telefonu stále probíhá. Pan Beneš bude jednat s panem Hrdličkou o termínu dokončení prací.
 3. Pro svolání je nutné zajistit návrh nových stanov. Pan Beneš se spojí s Mgr. Hruškou a zjistí aktuální stav. Paní Dezortová ověří dostupnost prostor pro schůzi.
 4. Výbor s politováním konstatuje, že pronajimatelé nedodržují stanovy společenstí a nehlásí změny v počtech obyvatel bytů do 30-ti dnů od ode dne kdy ke změně došlo (dle. článku 7.2/k).
 5. Plán revizí:
  1. plyn 2017
  2. elektro 2020
  3. hromosvod 2018
  4. TV a SV vodoměry 2019
 6. Výbor žádá obyvatele domu, aby kontrolovali při příchodu a odchodu zda se dveře zavřeli. Pokud někdo otevře okno ve společných prostorách, tak nechť se ujistí, že na noc bude zavřené. Sousedící byty v noci prochládají.
 7. Během týdne paní Dezortová zašle seznam žádostí o vrácení přeplatků záloh na SBD Nový Domov.