/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Červen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Omluven: Jiří Beneš

Program jednání

 1. Dluhy na zálohových platbách
 2. Odsávání par a ventilace na WC
 3. Odečty topných nákladů v bytě 66
 4. Výměna radiátorů v bytě
 5. Instalace zasklení lodžie
 6. Odstranění závady na plynovém zařízení

Usnesení

 1. Výbor ke konci května eviduje dluhy na zálohových platbách u 4 bytových jednotek. Pan Beneš písemně oslovil majitele dotčených bytů.
 2. Pan Liška informoval výbor o nefunkčním odtahu par v kuchyni a dále upozornil na možný problém s ventilací na WC. Pravděpodobně je na společný elektrický rozvod v nějakém z bytů napojen ventilátor, který nepřetržitě běží cca půl roku a začíná být hlučný. Hrozí riziko že se přehřeje a způsobí požár.
 3. Kohout na topení v ložnici je nefunkční a nepropouští teplou vodu. Hodnota odečtu ve vyúčtování tepla je nepřiměřeně vysoká. Výbor doporučuje ověřit na ITN naměřenou hodnotu a porovnat ji s vyúčtováním. Pan Liška má zájem po topné sezóně kohout zprovoznit.
 4. Pan Čížek se dotázal na možnost výměny radiátorů. Výměna radiátorů je možná při zachování nominálního výkonu topných těles, odborné instalaci ITN a na náklady majitele bytu.
 5. Výbor SVJ potvrdil možnost instalace zasklení lodžií systémem OPTIMI. Tento systém byl odsouhlasen na shromáždění vlastníků jednotek pro všechny byty v našem domě.
 6. Výbor převzal potvrzení o odborném odstranění závad na plynovém zařízení v bytě č. 6.

Schůze výboru SVJ Březen 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Čištění otopné soustavy
 2. Předpis měsíčních úhrad březen a duben
 3. Vyhazování věcí z oken
 4. Znečišťování balkonů u SV bytů
 5. Revize elektrických rozvodů
 6. Roční vyúčtování zálohových plateb

Usnesení

 1. Výbor obdržel cenovou nabídku ve výši 376 740 Kč. Čekáme na další nabídky.
 2. V měsících březnu a dubnu bude navýšen předpis úhrad o platbu za výměnu vodoměrů. Částka je 535 Kč/měsíc a je uvedena v předpisu úhrad v kolonce “MP ZOBF”.
 3. Pod okny domu se neustále objevují odpadky (např. nedopalky od cigaret a zbytky potravin a jídel). Některé odpadky končí na parapetech bytů v nižších podlažích (vlasy). Výbor žádá obyvatele domu o dodržování základní hygieny a slušného chování a vyhazování odpadků do košů a popelnic.
 4. Na balkonu neobývaného bytu se usídlili ptáci a znečišťují balkony a okolí domu. Pan Beneš bude kontaktovat rodinu majitelky s žádostí o zajištění balkonu proti ptákům.
 5. Výbor osloví firmy se žádostí o nabídku na revizi elektrických rozvodů ve společných prostorách. Revize musí proběhnout v roce 2020.
 6. Vyúčtování bude  předáno vlastníkům bytů v měsíci dubnu.

Schůze výboru SVJ Leden 2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Výměna vodoměrů
 2. Čištění topné soustavy
 3. Rušení nočního klidu
 4. Kontakty na majitele a obyvatel bytů

Usnesení

 1. Administrativní kroky k zajištění vstupu do bytu číslo 26
 2. Výbor poptá dynamicko-chemické čištění topné soustavy domu
 3. Výbor sjedná schůzku majitelů dotčených bytů na únorovou schůzi výboru SVJ
 4. Pan Beneš během výměny vodoměrů požádá majitele bytů o aktualizaci kontaktů

Schůze výboru SVJ Prosinec 2019

MÍSTO: kancelář SVJ Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: I. Dezortová, J. Beneš

OMLUVEN: D. Komrska

Program jednání:

1. Výsledky kontroly plynových zařízení

2. Deratizace

3. Větrání domu

4. Závada odsávání SZ bytů

Usnesení:

1. V listopadu proběhla kontrola plynových zařízení v bytových  jednotkách firmou Havel. U některých bytů byly zjištěny závady, které je nutné odstranit v termínu určeném firmou Havel. Vlastníky, kterých se oprava týká, bude výbor kontaktovat prostřednictvím dopisu do schránky, příp. e-mailem.

2. V  pátek 29.11. byla provedena pravidelná kontrola deratizační službou. Polovina  návnad  byla hlodavci zkonzumována. Nebyl nalezen žádný mrtvý kus. Návnady byly doplněny. Další kontrola  proběhne  opět  za 3 měsíce.

3. Výbor žádá obyvatele 13. a 14. patra, aby po použití ventilačního okna na chodbě, okna zavírali. Ochlazují se tím nepřiměřeně stěny SV bytů a schodiště.

4. Závada odsávání bude do 14 dnů odstraněna odbornou firmou Hrdlička.

Schůze výboru SVJ Říjen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Přechod TV vysílání na normu DVB-T2
 2. Opravy ventilů topení
 3. Příprava shromáždění SVJ
 4. Výměna vodoměrů

Usnesení

 1. Obyvatelé jsou informování o přechodu TV vysílání na normu DVB-T2 a že STA je na tuto normu připravena. Letáky jsou hozeny do schránek a informace je vystavena na Internetu.
 2. Opravy ventilů si každý vlastník hradí a pro malý zájem výbor nebude objednávat hromadnou opravu. Kontaktujte prosím společnost INMES na čísle 602 774 185 nebo 724 958 523. Případně je možné napsat na adresu servis@inmes.cz
 3. Termín shromáždění SVJ je určen na středu, 27. 11. 2019 od 18:30. Sejdeme se v přízemí domu.
 4. Začátkem ledna 2020 dojde k výměně vodoměrů teplé a studené vody. Firmu vybere a objedná výbor SVJ. Výměnu vodoměrů hradí vlastníci bytu. Platbu firmě zprostředkuje SVJ.

Schůze výboru SVJ Září 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Hasící přístroj v přízemí
 2. Deratizace
 3. Oprava odsávání
 4. Komunikace mezi obyvateli domu
 5. Topná sezóna

Usnesení

 1. Při preventivní požární kontrole byl nalezen vadný hasící přístroj. Paní Dezortová zajistila jeho výměnu. 
 2. Proběhla výměna návnad v technické podlaží domu. Nebyl nalezen žádný uhynulý hlodavec. Situace je uspokojivá.
 3. Pan Novák provedl opravu vzduchotechniky
 4. Výbor se v poslední době setkává se zvýšeným počtem požadavků na řešení běžných sousedských sporů. Tyto požadavky jsou vznášeny bez jakékoliv předchozí snahy o domluvu mezi sousedy. Výbor tímto žádá, aby se obyvatelé domu pokusili o vzájemnou domluvu před kontaktováním výboru. Pokud nebude domluva možná, výbor bude danou věc řešit v souladu se stanovami SVJ.
 5. S nastávající topnou sezonou je třeba provést kontrolu kohoutů topných těles. Výbor žádá obyvatele domu, aby si kohouty nastavili na 3. stupeň. Případné problémy funkčností kohoutu a topných těles, prosíme, hlaste výboru.

Schůze výboru SVJ Květen 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:15

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vyúčtování spotřeby SV v bytě 23
 2. Instalace žebříku na střechu domu
 3. Roční vyúčtování záloh

Usnesení

 1. Výbor se spojil s majitelem bytu a předběžně se dohodl na provedení zkoušky vodoměru. Metodika testu bude upřesněna.
 2. Pan Beneš s panem Komrskou instalují na střechu během následujícího týdne žebřík, který umožní pravidelnou údržbu antény.
 3. Vyúčtování záloh si nevyzvedlo 35 vlastníků bytů. Tato vyúčtování budou vhozena do schránek odpovídajících bytů. Na případné reklamace na nedoručení vyúčtování nebude brán zřetel.

Schůze výboru SVJ Duben 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Havárie stoupačky TV
 2. Rekonstrukce domovních rozvodů (stoupaček)
 3. Výpadky televizního signálu
 4. Vyúčtování záloh za rok 2018
 5. Kontrola účetnictví za rok 2018

Usnesení

 1. Dne 26. 3. praskla stupačka TV a vytopila dva byty vč. dvou rozvaděčů elektrické energie a kanceláře SVJ. Pan Beneš zajistil nutné opravy. Událost ukazuje na nutnost provedení rekonstrukce domovních rozvodů.
 2. Výbor zajistí zpracování projektu rekonstrukce rozvodů, který je nutný k výběrovému řízení na realizace rekonstrukce
 3. Pan Beneš objednal servisní zásah odborné firmy
 4. Celkem 35 majitelů bytů si vyzvedlo vyúčtování záloh
 5. Výbor byl seznámen s ukončením kontroly účetnictví kontrolní komisí. Kontrolní komise nemá zásadní výhrady k vedení účetnictví a žádá doplnění některých údajů

Schůze výboru SVJ Březen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Vlastní plynová kotelna
 2. Kryté stání pro kontejnery
 3. Čištění odsávání kuchyní
 4. Inspekční zpráva z revize výtahů
 5. Seřízení oken
 6. Tlačítko výtahu v přízemí domu
 7. Značení přechodu
 8. Schůzka s kontrolní komisí
 9. Daňové příznání SVJ
 10. Pojištění odpovědnosti členů výboru

Usnesení

 1. Předložená nabídka na projekt v ceně 5 000 000 Kč je pro výbor příliš nákladná a po technické stránce se jeví jako obtížně uskutečnitelná.Výbor se v dohledné době vlastní plynovou kotelnou v suterénu domu nebude zabývat.
 2. Pozemek pod  stáním kontejnerů patří magistrátu hl.m. Prahy. Pro vytvoření uzamykatelného stání je třeba vytvořit projekt a zajistit stavební povolení. Výbor bude kontaktovat samosprávu okolních domů, kde již mají nové stání za účelem zjištění podrobností.
 3. Výbor obdržel nabídku na čištění odsávání kuchyní od společnosti MONE s.r.o. v ceně 100 000 Kč vč. DPH. Jedná se o čištění ze střechy domu bez vstupu do bytů. Kvůli snížení požárního rizika výbor s nabídkou souhlasí.
 4. Inspekční zpráva konstatuje 3 provozní rizika.
  1. Osvětlení nástupišť
  2. Porušená instalace zařízení proti nekontrolovatelnému pohybu
  3. Upravit otvory v podlaze strojovny podle ČSN normy
  4. Pan Beneš projednal odstranění závad u firmy KONE.
 5. Podle požadavků přihlášených vlastníků proběhne seřízení oken 26. 3. 2019
 6. Za účelem výměny přivolávače výtahů v přízemí domu, bude nutná úprava jeho uložení. Pan Beneš zjišťuje možnosti.
 7. Pan Beneš zjistil možnosti zřízení přechodů u Vídeňské a Pod Krčským lesem
 8. Schůzka s předsedou kontrolní komise
  1. Požární preventista – upřesnění definice
  2. Kontrola vzduchotechniky
  3. Kontrola účetních dokladů
  4. Upřesnění dispozičního práva k účtům SVJ
  5. Kontrola dokladů za rok 2019 – příprava podkladů
 9. SBD Nový Domov vypracovalo daňové přiznání pro SVJ, bude nutné podepsat členy výboru
 10. Pan Komrska zjistí možnosti pojištění členů výboru

Schůze výboru SVJ Listopad 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Příprava shromáždění vlastníků bytových jednotek
 2. Dotaz k instalaci venkovní žaluzie
 3. Opravy výtahů
 4. Revize hromosvodu

Usnesení

 1. Distribuce pozvánky na shromáždění. Příprava hlasovacích čísel. Diskuse k programu shromáždění.
 2. Výbor získal informace týkající se dotazu a předá je tazateli
 3. Z proběhlé kontroly výtahů vyplývá, že bude nutné vyměnit celkem 5 tlačítek v kabinách.
 4. V roce 2018 je potřeba nechat provést revizi hromosvodů. Pan Beneš zajistí potřebné a osloví odbornou firmu