/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Informace k opravě stoupaček

Vážení obyvatelé,

práce na opravě stoupaček začínají ve stanovené dny v 7:00 a končí nejdříve v 18:00. Ujistěte se prosím, že byty budou v tomto rozmezí přístupné a že budete mít zásobu vody.

Dbejte prosím zvýšené ostražitosti. Jsou hlášeny pokusy o vniknutí do bytu neoprávněnou osobou. Pracovníci budou chtít vstoupit do bytu pouze ve […]

Dotazy k výměně stoupaček

Vážení,

množí se  dotazu k výměně stoupaček. Rozhodli jsme se zveřejnit odpovědi na nejčastější z nich:

Šachta stoupaček v mém bytě je špatně přístupná. Mám si sjednat firmu na zvětšení montážního prostoru?Ne. Vyčkejte na příchod pracovníků, kteří situaci posoudí a na místě navrhnou postup řešení.

Mohu kontaktovat firmu která provádí opravu?Ano. Majitele společnosti pana […]

Harmongram opravy stoupaček

Vážení majitelé a obyvatelé,

od 14. září začne v našem domě probíhat Pvýměna stoupaček teplé a studené vody.

Při opravě stoupačky se začne v technickém podlaží a bude se postupovat do 6. patra. Zde budou práce přerušeny a dojde k napojení na starý rozvod. Další den práce začnou v 6. patře a budou pokračovat […]

Schůze výboru SVJ Září 2020

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 19:30

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel KomrskaOmluveni: Ivana DezortováHost: Jan Červenka

Program jednání

Porovnání doručených nabídekRozpracované nabídkyPrůběžné výsledky hlasováníVýběr dodavatele

Usnesení

Výbor obdržel 3 písemné nabídky a jednu ústní. Nabídka firmy INMES je realizovatelná až v lednu 2021. Firma KIMTOP nabízí začít práce 28. 9. 2020. Dvě […]

Průběžné výsledky hlasování 6. 9.

Vážení členové SVJ,

k 6. 9. 2020 22:00 bylo doručeno 10 dokumentů Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění – per rollam.

S usnesením souhlasí 10 majitelů bytových jednotek s majetkovým podílem 12,67%.

K přijetí usnesení je zapotřebí souhlas od nadpoloviční většiny všech členů společenství.

[…]

Hlasování per rollam k rekonstrukci stoupaček

Vážení majitelé bytů,

byl vytvořen dokument „Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění – per rollam„. Je určen k hlasování o výměně stoupaček teplé a studené vody.

Jeho tištěná verze je vhozena do schránek. Elektronická verze je ke stažení zde.

Prosíme a vyplnění a odevzdání dokumentu obratem. Zrychlíte tak začátek rekonstrukce.

[…]

Rekonstrukce stoupaček – hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

výbor v minulých dnech kontaktoval 6 firem ohledně rekonstrukce stoupaček. Zástupci dvou firem náš objekt prohlédli. Počátkem příštího týdne přijdou na prohlídku další 4 firmy.

Výbor zatím obdržel 2 nabídky na rekonstrukci.

Ve fondu oprav je cca 2 400 000 Kč. Předpokládaná celková cena rekonstrukce stoupaček teplé a studené vody je […]

Rekonstrukce stoupaček vody

Vážení obyvatelé,

bylo zjištěno, že poslední rekonstrukce stoupaček vody proběhla neodborně. Na teplou vodu bylo použito potrubí nevyhovující tlakové třídy PN 16, místo PN 20. Dále nebyly vytvořeny dilatační smyčky, nutné pro kompenzování tepelné roztažnosti materiálu. Potrubí není ukotveno ke zdi. Není tedy možné potrubí částečně vyměnit a proto bude teplá voda i nadále […]

Teplá voda uzavřena do odvolání

Vzhledem ke kritickému stavu stoupaček teplé vody, jsme nuceni přistoupit k drastickému řešení.

Do odvolání bude uzavřena teplá voda.

O dalších krocích vás budeme brzo informovat

Vypínání teplé vody – aktualizace

Vážení obyvatelé,

na základě doporučení odstupujeme od pravidelného vypínání teplé vody v nočních hodinách.

Žádáme obyvatele, aby pravidelně prováděli kontrolu stoupaček a případné problémy neprodleně hlásili členům výboru.