/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Přechod TV vysílání na normu DVB-T2
  2. Opravy ventilů topení
  3. Příprava shromáždění SVJ
  4. Výměna vodoměrů

Usnesení

  1. Obyvatelé jsou informování o přechodu TV vysílání na normu DVB-T2 a že STA je na tuto normu připravena. Letáky jsou hozeny do schránek a informace je vystavena na Internetu.
  2. Opravy ventilů si každý vlastník hradí a pro malý zájem výbor nebude objednávat hromadnou opravu. Kontaktujte prosím společnost INMES na čísle 602 774 185 nebo 724 958 523. Případně je možné napsat na adresu servis@inmes.cz
  3. Termín shromáždění SVJ je určen na středu, 27. 11. 2019 od 18:30. Sejdeme se v přízemí domu.
  4. Začátkem ledna 2020 dojde k výměně vodoměrů teplé a studené vody. Firmu vybere a objedná výbor SVJ. Výměnu vodoměrů hradí vlastníci bytu. Platbu firmě zprostředkuje SVJ.