/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Duben 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Vyúčtování ročních zálohových plateb 2017
  2. Předání vyúčtování
  3. GDPR
  4. Odstranění poškození fasády domu

Usnesení

  1. Výbor SVJ obdržel vyúčtování ročních zálohových plateb za rok 2017 spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů pro účelu služeb. Formulář souhlasu musí každý vlastník bytu vyplnit a doručit poštou nebo osobně správcovské organizaci, nebo nebude nadále oprávněna zpracovávat vyúčtování pro jeho byt.
  2. Vyúčtování spolu s formulářem souhlasu bude k vyzvednutí v kanceláři SVJ ve dnech 16., 17,  a 18. 4. vždy od 18:30 do 20:00
  3. Paní Dezortová zjistí u právníka jak má Výbor SVJ postupovat aby nakládal s osobními údaji v souladu s GDPR.
  4. V následujícím týdnu proběhne odstranění poškození fasády odbornou firmou